KULLANIM KOŞULLARI

1- TARAFLAR

İş bu; Ses ve Görüntü sistemleri Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”) taraflar arasında dijital ortamda (IP kayıtları ve üyelik/rezervasyon formundaki kullanıcı/müşteri bilgileri esas alınarak) ve/veya fiziki ortamda yazılı sözleşme yapılarak kabul edilmiştir. Ekipmanı kiralamak için talepte bulunan “Müşteri”, kiraya veren “Ekipman.co” olarak ve ürünler “Ekipman” olarak anılacaktır.


2-SÖZLEŞMENİN KONUSU


İş bu Sözleşme'nin konusu, Ekipman.co'nun sahip olduğu ve teklif formunda belirttiği Ekipman’ın, MÜŞTERİ tarafından Sözleşme'deki şartlar dahilinde, süresinde ve belirlenen mahallerde kullanılmak üzere kiralanması ve Taraflar'ın bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3-KULLANIM SÜRESİ VE YERİ


İş bu Sözleşme ile Ekipman, MÜŞTERİ tarafından, sözleşmede belirtilen etkinlik yerinde ve kira başlangıç-bitiş tarihi arasında kullanılacaktır. MÜŞTERİ, Ekipman’ı en geç kira bitiş tarihinde ve saatinde Ekipman.co’ya teslim etmekle yükümlüdür.


4- ÖDEME


İş bu Sözleşme'nin konusunu oluşturan Ekipman'ın, belirtilen şartlar dahilinde kiralanması karşılığında MÜŞTERİ, Ekipman.co tarafından belirtilen kiralama hizmet bedelini PEŞİN olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ön rezervasyonlarda MÜŞTERİ bu bedelin en az %50'sini kapora olarak öder. Sözleşmede belirtilen tutar, fatura kesim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde ödenmediği taktirde MÜŞTERİ aylık %10 gecikme bedeliyle borcunu ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5- CEZAİ ŞARTLAR


5.1. MÜŞTERİ, iş bu Sözleşme'nin konusunu oluşturan Ekipman'ı teslim aldığı gibi, her türlü ayıptan âri şekilde teslim edecektir.
5.2. Ekipman'ın MÜŞTERİ yedinde bulunduğu dönemde Ekipman’da kullanıcıdan kaynaklı bir hasar ve/veya arızanın vukuu halinde tamir bedelini ve/veya Ekipman’ın tamamen kullanım dışı kalması durumunda Ekipman’ın sıfır bedelinin %70 tutarını MÜŞTERİ derhal ve tek seferde Ekipman.co'ya ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
5.3. MÜŞTERİ, sözleşmede belirtilen tarihten itibaren, önceden bildirilmeden ve ödemesi yapılmadan uzatılan “her gün için” günlük kiralama bedelinin toplamını ödeyecektir.
5.4. MÜŞTERİ Ekipmanı teslim alırken veya teslim aldıktan sonra etkinlik öncesinde test etmeli ve eğer bir arıza söz konusu ise bunu Ekipman.co’ya bildirmelidir. Eğer arıza varsa Ekipman.co tarafından derhal muadil bir Ekipman sağlanacaktır.


6- TEBLİGAT ADRESLERİ


Taraflar, iş bu Sözleşme'de belirtilen kişisel/kurumsal bilgilerin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların, bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik, değişikliği takip eden 5 (beş) iş günü içinde yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe, geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


7-GİZLİLİK


Taraflar, iş bu Sözleşme nedeniyle birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi olarak kabul edileceğini ve bu gizli bilgileri yasal zorunlulukların gerektirdiği resmi makamlar haricinde hiçbir 3. kişiye açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


8-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME


İki (2) sayfadan oluşan iş bu Sözleşme, teklif tarihinde tanzim edilmiş ve taraflarca okunup kabul edilerek imza edilmiştir. Taraflar, iş bu Sözleşme'nin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Mkz) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin yetkili olacağını ve her türlü ihtilafta Taraflar'ın kayıtlarının kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ve beyan ederler.

Bize Ulaşın Bize Ulaşın

Müşteri Hizmetlerimiz 7/24 Sizinle

WHATSAPP MÜŞTERİ HATTI

0536 917 24 70

İletişim formundan ulaş.

İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres : Kurbağalıdere Cd. No:52 Hasanpaşa, İstanbul

Sabit : 0850 255 18 84

Mobil : +90 536 917 24 70

E-Posta : info@ekipman.co

SOSYAL AĞLARIMIZ

© Copyright 2023 Ekipman.co Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Sopyo Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.